Category: PUSTAKA

Dr. Mustafa As Siba'i

Sumber foto: http://4.bp.blogspot.com/ 0

Mekarnya Cinta di Dalam Hikmah

Apa yang terbayang ketika membaca buku-buku siroh/ sejarah Rasulullah saw.? Hal yang paling memungkinkan adalah tergambarnya peristiwa-peristiwa romantik hingga heroik dari kehidupan Nabi saw. Sebelum kenabian (Pernikahan Abdullah-Aminah – masa kecil – masa remaja – sebelum menikah – menikah...

sumber gambar : http://www.madaniwallpaper.com 0

NABI MUHAMMAD, PEMIMPIN PARA PEMIMPIN

Arab masa Jahiliyah Dakwah Nabi Ibrahim a.s. di Arab pada dasarnya adalah babak baru dalam sejarah penyebaran ajaran tauhid. Inti dari tauhid yang didakwahkan Nabi Ibrahim adalah iman kepada Allah yang Maha Tinggi dari seluruh raja di bumi dan...

sumber gambar : http://www.esqlife.com 0

Mekarnya Cinta di Dalam Hikmah

Mekarnya Cinta di Dalam Hikmah Apa yang terbayang ketika membaca buku-buku siroh/sejarah Rasulullah SAW?hal yang paling memungkinkan adalah tergambarnya peristiwa-peristiwa romantik hingga heroik dari kehidupan Nabi SAW. Sebelum kenabian (Pernikahan Abdullah-Aminah – masa kecil – masa remaja – sebelum...

Bidayatul Hidayah 0

Bidayatul Hidayah: Sebuku, Selaut Hidayah

Seorang Ulama kharismatik pada tahun 50-an, K.H. Zaenuddin dari Mojosari Nganjuk, mempunyai keunikan. Di dalam pengajarannya kepada santrinya di pesantren, ia hanya mengajarkan Kitab Bidayatul Hidayah berulang-ulang. Seseorang bertanya, “Wahai Kiai, kenapa engkau hanya mengajarkan kitab Bidayah (Bidayatul Hidayah/permulaan...