Tagged: Bedah Buku

Bidayatul Hidayah 0

Bidayatul Hidayah: Sebuku, Selaut Hidayah

Seorang Ulama kharismatik pada tahun 50-an, K.H. Zaenuddin dari Mojosari Nganjuk, mempunyai keunikan. Di dalam pengajarannya kepada santrinya di pesantren, ia hanya mengajarkan Kitab Bidayatul Hidayah berulang-ulang. Seseorang bertanya, “Wahai Kiai, kenapa engkau hanya mengajarkan kitab Bidayah (Bidayatul Hidayah/permulaan...