Tagged: Profil Sahabat Rasul

sumber foto: http://2.bp.blogspot.com/ 0

Mari Mengenal Para Perawi Hadis #2

Ibnu Umar r.a. berkata, Rasulullah saw. memegang pundakku dan bersabda, “Di dunia ini jadilah kamu seperti orang asing atau penyeberang jalan.” Ibnu Umar r.a. berkata, ”Jika kamu di sore hari jangan menunggu pagi hari dan jika kamu di pagi...

Makkah Old 1

Mari Mengenal Para Perawi Hadis #1

Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khattab r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ”Semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah...

DCIM114GOPRO 0

Bilal, Cintanya Dibawa Mati Kepada “Kekasihnya”

Dia lahir di negeri Habsyi. Tubuhnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek. Di Mekah sebagai budak. Dia adalah Bilal bin Rabah budak Umayyah bin Khalaf. Suatu hari Bilal bertemu Nabi Muhammad. Ia pun mengenal Allah dan masuk Islam. Keislamannya ia...